COVID-19 informasjon

Dentinor bistår tannklinikker med akutte tannbehandlinger i denne perioden, og produserer tannerstatninger når det er akutt behov. Telefonen er åpen 8-16. Dentinor forholder seg til Folkehelseinstituttets retningelinjer, og tar ikke imot pasienter.