Nyhetsmelding

NYE DENTILINE-KURS! Over 400 tannleger har vært på kurs, og stadig flere fornøyde tannleger tilbyr DENTILINE til sine pasienter. Det blir arrangert nye kurs over hele landet høsten 2021 – datoer for kurs kommer i august.

NETT-kurs! Kurset er tilgjengelig som gratis nett-kurs. Ta ONLINE COURSE her

 

Foredrag til stor inspirasjon

Enric Steger fra Zirkonzahn besøkte Dentinor

Kan pasientbehandling bli bedre ved bruk av Face Skanner? Hvordan kan vi benytte teknologi til nye og bedre behandlingsformer? Zirkonzahns nye Face Skanner ble presentert på Dentinors frokostseminar på Rica Park Hotell i Sandefjord 22. April, og tannlegene lot seg inspirere av Enric Stegers foredrag.

Bedre planlegging = bedre behandling?

Det var 40 personer på Park denne morgenen, som fikk høre Steger snakke om fordelene ved å gjøre en digital planlegging før man starter behandlingsprosessen. Deltakerne fikk presentert hvordan et 3D-bilde av hodet gjør at man både kan lage virtuelle behandlingsforslag til pasienten, samtidig som bildet gir mer presis informasjon om anatomiske forhold.

– Nå kan du vise pasienten hvordan han eller hun blir seende ut etter behandlingen. Dette gjør forholdet mellom tannlege og pasient sterkere, sier Steger.

Dentinor har allerede bestilt en Face Skanner, og den er ventet til laboratoriet i løpet av mai. Det er allerede flere tannleger som ønsker å prøve den nye behandlingsmetoden.

Lenger brukt av midlertidig bro

Steger er opptatt av det han kaller prototyper, eller midlertidige broer. – La pasienten gå med en midlertidig bro noen måneder først, sier han. Da kan du enkelt gjøre alle nødvendige tilpasninger i det midlertidige materialet.

Hvorfor lage den ferdige broen før du er sikker? Når du vil lage den ferdige broen tar du bare et avtrykk av den midlertidige broen, og sender det til Dentinor. Da får du en 100% lik bro tilbake i fullzirkon som du erstatter med den midlertidige. Enkelt for tannlegen, og bedre for pasienten.

Gleder seg til fortsettelsen

De fremmøtte tannlegene ga uttrykk for at det var et inspirerende foredrag som ga mersmak. Flere har allerede begynt å glede seg til et felles kurs med Dentinor og Zirkonzahn i de italienske Alper kommende vinter.

Kontakt oss

Nyhetsmelding

NYE DENTILINE-KURS! Over 400 tannleger har vært på kurs, og stadig flere fornøyde tannleger tilbyr DENTILINE til sine pasienter. Det blir arrangert nye kurs over hele landet høsten 2021 – datoer for kurs kommer i august.

NETT-kurs! Kurset er tilgjengelig som gratis nett-kurs. Ta ONLINE COURSE her