Nyhetsmelding

NYE DENTILINE-KURS! Over 400 tannleger har vært på kurs, og stadig flere fornøyde tannleger tilbyr DENTILINE til sine pasienter. Det blir arrangert nye kurs over hele landet høsten 2021 – datoer for kurs kommer i august.

NETT-kurs! Kurset er tilgjengelig som gratis nett-kurs. Ta ONLINE COURSE her

 

Proteser

DENTINOR TANNTEKNIKK

Proteser er fortsatt et område innen tannerstatninger hvor det kreves mye håndarbeid. Dentinor Tannteknikk jobber med et konsept for å forandre dette. Med freste proteser vil vi kunne oppnå en helt annen kvalitet, og vi sikter mot dette målet.

Mens vi venter på teknologien, leverer vi proteser av alle typer.

DENTINOR DENTAL

La deg imponere av protesene fra Dentinor Dental. Leverer alle varianter, og har spesielt erfaring med kombinasjonsprotetikk. Oppsummert:Proteser med god kvalitet til en lav pris.

Kontakt oss

Nyhetsmelding

NYE DENTILINE-KURS! Over 400 tannleger har vært på kurs, og stadig flere fornøyde tannleger tilbyr DENTILINE til sine pasienter. Det blir arrangert nye kurs over hele landet høsten 2021 – datoer for kurs kommer i august.

NETT-kurs! Kurset er tilgjengelig som gratis nett-kurs. Ta ONLINE COURSE her