Nyhetsmelding

NYE DENTILINE-KURS! Over 400 tannleger har vært på kurs, og stadig flere fornøyde tannleger tilbyr DENTILINE til sine pasienter. Nye kurs over hele landet i 2019 og 2020, meld deg på!

NETT-kurs! Kurset er tilgjengelig som gratis nett-kurs. Ta ONLINE COURSE her

Oslo 19. november 2019
Tønsberg 20. november 2019
Moss 4.desember 2019
Hamar 12.desember 2019
Kristiansand 17.desember 2019
Stavanger 25.februar 2020
Bergen 26.februar 2020
Trondheim 27.februar 2020
Drammen 4.mars 2020
Bodø 11.mars 2020
Tromsø 12.mars 2020

Apollonia Tannklinikk har endret sine behandlingsrutiner

Hos Apollonia Tannklinikk i Ålesund er tannlege Fredrik Skodje meget fornøyd om dagen, etter å ha endret behandlingsrutinene på klinikken til bruk av TRY-IN.

Det er mange fordeler med TRY-IN, sier Skodje. Nå behandler jeg pasientene slik jeg har lært det på studiet – med innprøving i pasientens munn før tannerstatningen ferdigstilles. Dette er uten tvil den beste form for pasientbehandling.

Pasientene føler at de får VIP-behandling når de selv kan være med å bestemme hvordan broa skal se ut. Jeg har mange eksempler på kasus der pasienten har vært uenig i formen på tennene, og hvor vi har gjort store justeringer, før den returneres for produksjon. Tidligere, når vi mottok ferdige MK-broer, ville store avvik i form bety at hele broa måtte lages på nytt. Nå er justeringer blitt en naturlig del av behandlingen. Det skaper forutsigbarhet for både meg og pasienten, når vi vet at broa er nøyaktig slik vi vil ha den ved innsetting, sier Skodje.

Hos Apollonia Tannklinikk gjør vi mye protetikk. Da er forutsigbarhet en viktig del av arbeidsflyten på klinikken.

Skodje benytter samtidig fullzirkon på de fleste kasus og ser mange fordeler med det. At produktet ikke chipper, har spart meg for mange ubehagligheter og omgjøringer. Fullzirkonproduktene jeg får fra Dentinor Tannteknikk, er i tillegg estetisk meget vakre og har gitt meg mange fornøyde pasienter, avslutter Skodje.

Kontakt oss

Nyhetsmelding

NYE DENTILINE-KURS! Over 400 tannleger har vært på kurs, og stadig flere fornøyde tannleger tilbyr DENTILINE til sine pasienter. Nye kurs over hele landet i 2019 og 2020, meld deg på!

NETT-kurs! Kurset er tilgjengelig som gratis nett-kurs. Ta ONLINE COURSE her

Oslo 19. november 2019
Tønsberg 20. november 2019
Moss 4.desember 2019
Hamar 12.desember 2019
Kristiansand 17.desember 2019
Stavanger 25.februar 2020
Bergen 26.februar 2020
Trondheim 27.februar 2020
Drammen 4.mars 2020
Bodø 11.mars 2020
Tromsø 12.mars 2020